Fødselsforberedelse

Fødselsforberedelse ligger mange vordende forældre på sinde. For hvordan forbereder man sig egentlig bedst på en så stor og skelsættende begivenhed som fødslen?

Afhængigt af jeres behov, tilbyder vi to typer af fødselsforberedelse: fødselsforberedelse på hold med op til ti par eller fødselsforberedelse for ét enkelt par. 

Vi anbefaler, at I deltager i fødselsforberedelse imellem graviditetsuge 32-37.

Fødselsforberedelse på hold

Jordemodertids FødselsFARberedelse har stor fokus på at gøre jer til et solidt fødeteam, hvor I begge har aktive og essentielle roller. Dette øger sandsynligheden for en god fødselsoplevelse og for, at I føler jer styrket som team på jeres rejse ind i forældreskabet.

Gennem vores FødselsFARberedelse gøres den kommende far til en sublim fødselshjælper, der kan hjælpe den kommende mor med smertehåndtering via bl.a. vejrtrækningsteknikker, afspænding, positiv tænkning, visualisering og berøring samt understøtte den spontane fødsel ved brug af bl.a. rebozomassage og brug af forskellige fødestillinger. En stor del af undervisningen vil derfor bestå i at øve alle disse teknikker, så både mor og far får konkrete og brugbare værktøjer til fødslen.

Foruden en masse praktisk undervisning, vil vi i løbet af dagen lave afveksling med teori om bl.a. fødslens faser, vearbejdet, mulige fødselskomplikationer, medicinsk smertelindring, tilbuddet om igangsættelse, dannelse af en ny familie og almindelige tanker og bekymringer i den forbindelse.

Ud over at gøre jer til et stjerne-fødeteam, er vores ønske med FødselsFARberedelsen at klæde jer så realistisk på til fødslen som muligt, samt at give jer den fornødne viden til at kunne tage stilling til mange af de spørgsmål og valg, I uundgåeligt vil møde undervejs. Vi har ingen intentioner om at fortælle jer, hvad der er rigtigt og forkert i forhold til jeres forestående fødsel; vi ønsker blot at klæde jer godt på med viden og værktøjer, så I bliver kvalificerede til selv at træffe de for jer rigtige valg.

Der er plads til op til ti par på vores FødselsFARberedelse, der finder sted i salen i klinikfællesskabet Family Zoo på Østerbro. Vores FødselsFARberedelse er planlagt til én undervisningsgang og finder altid sted på en lørdag eller søndag i tidsrummet 10-17.
Der vil være fuld forplejning hele dagen.
Med kurset følger kompendium og lydfiler til hjemmetræning.

FF d. 14/6-2020 (ledige pladser)
FF d. 28/6-2020 (ledige pladser)
FF d. 18/7-2020 (ledige pladser)
FF d. 19/7-2020 (ledige pladser)
FF d.  9/8-2020 (ledige pladser)
FF d. 23/8-2020 (ledige pladser)

I booker jeres plads under "events" i bookingmodulet, og I tilsendes først en faktura efter endt FødselsFARberedelse.

Fødselsforberedelse for ét enkelt par

Jordemodertid tilbyder individuel fødselsforberedelse for dig og din partner, hjemme hos jer eller i vores behandlingslokale i klinikfællesskabet Family Zoo på Østerbro.

Fødselsforberedelsen vil informere jer om fødslens start, fødslens faser og forløb, om jordemoderens arbejde og partnerens rolle under fødslen, om tiden lige efter fødslen og det nyfødte barn, om smertelindringsmuligheder og mulige komplikationer under fødslen.

Fødselsforberedelsen vil være en blanding af faktuel undervisning og konkrete fysiske øvelser i form af bl.a. vejtrækningsøvelser, fødestillinger, rebozo, massage og akupressur.

Der er afsat 4,5 time til individuel fødselsforberedelse af én undervisningsgang. Der er mulighed for tilkøb af længere tid efter behov.

Med kurset følger kompendium og lydfiler til hjemmetræning.

Vi bruger cookies for at sikre, at vi giver dig den bedste oplevelse på vores hjemmeside. Læs vore Betingelser og persondata

Acceptér

Book tid Til top

Book din tid her